De stichting Unitus zoekt kandidaten voor de functie

Lid Raad van Toezicht V/M
met aandachtsgebied kwaliteit dienstverlening en HRM

 

 

 

Algemene informatie:

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuursbeleid van twee welzijnsorganisaties (Punt Welzijn en Vorkmeer), de sportstichting Let’s Move en Hoera kindercentra. De stichtingen zijn actief in de gemeenten Weert, Nederweert, Peel en Maas en Leudal. 

Voor de functie is sprake van een honoreringsregeling. 

De RvT vergadert circa 6 keer per jaar in de avond. Tussendoor zijn er commissievergaderingen en met enige regelmaat zijn er informele en formele bijeenkomsten vmet diverse stakeholders. Ook zijn er (interne en externe) scholingsbijeenkomsten. 

De Raad van Toezicht werkt op basis van de GovernanceCode van Sociaal Werk Nederland. De leden van de RvT zijn aangesloten bij de NVTZ (sectie welzijn). 

Bij de gezamenlijke stichtingen werken ca. 400 medewerkers (ruim 200 FTE) en de omzet circa 15 miljoen euro.

Achtergrondinformatie

Profielschets leden RvT Unitus

GovernanceCode Unitus

Toezichtvisie /-kader RvT

Gezamenlijke missie

Jaarverslag RvT 2018

Meer informatie kan ook opgevraagd worden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Marc Knaapen, tel. 06-11388655 (op werkdagen na 19.00 uur), of bij de bestuurder van Unitus, Paul Horsmans, tel. 06-12525238.

Reacties

Kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 15 oktober 2019 een email met hun motivatie én CV te sturen naar p.horsmans@unitus.nl 

Tijdpad

•brievenselectie: week 44

•gesprekken: donderdag 14 november 2019 tussen 16.00 en 21.30 uur in Weert

•adviesgesprekken Ondernemingsraad en bestuur: eerste week december

•benoemingsbesluit RvT: 16 december 2019