Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid.

2019-10-22T11:03:41+02:00

Het aanvaarden van een functie als bestuurder of toezichthouder betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn. Fouten maken is menselijk. Bestuurders en toezichthouders, ook in de (semi-)publieke sector, zijn daarop (helaas) geen uitzondering. Het komt nu eenmaal

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid.2019-10-22T11:03:41+02:00

Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk.

2020-07-29T15:26:15+02:00

In deze uitzending bespreekt Mieke Dijkman het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017. In dit arrest stond de vraag centraal of een parochie aansprakelijk is voor de letselschade die een vrijwilliger opliep

Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk.2020-07-29T15:26:15+02:00