Werkgeversaansprakelijkheid bij vrijwilligerswerk.

2023-05-16T08:52:19+02:00

In deze uitzending bespreekt Mieke Dijkman het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017. In dit arrest stond de vraag centraal of een parochie aansprakelijk is voor de letselschade die een vrijwilliger opliep