Mediation in arbeidsconflicten; een waardevol instrument!

2019-10-31T08:45:35+01:00

Arbeidsconflicten: vele bestuurders/toezichthouders krijgen er op enig moment vanuit hun rol als werkgever mee te maken. Ze kunnen langslepend zijn en tot grote zorgen leiden. Zeker sinds de inwerkingtreding van de WWZ, de Wet Werk