René Héman per 1 januari 2017 voorzitter KNMG

2023-05-08T09:36:40+02:00

René Héman wordt op 1 januari van komend jaar de nieuwe voorzitter van artsenfederatie KNMG. De Algemene Vergadering heeft op voorstel van het federatiebestuur besloten dat Héman vanaf januari de voorzittershamer voor vier jaar ter