Nieuwe voorzitter en penningmeester PCOB-bestuur benoemd

2023-05-08T09:37:45+02:00

Onder applaus heeft de PCOB Ledenraad op 2 november Rik Buddenberg benoemd tot voorzitter van het PCOB-bestuur en Henk Steegstra tot penningmeester. Beiden vervulden deze functie al als waarnemer.   Rik Buddenberg trad in juni toe tot

Nieuwe voorzitter en penningmeester PCOB-bestuur benoemd2023-05-08T09:37:45+02:00

René Héman per 1 januari 2017 voorzitter KNMG

2023-05-08T09:36:40+02:00

René Héman wordt op 1 januari van komend jaar de nieuwe voorzitter van artsenfederatie KNMG. De Algemene Vergadering heeft op voorstel van het federatiebestuur besloten dat Héman vanaf januari de voorzittershamer voor vier jaar ter

René Héman per 1 januari 2017 voorzitter KNMG2023-05-08T09:36:40+02:00

Gertjan Lankhorst per 1 januari 2017 nieuwe voorzitter VEMW

2023-05-08T09:36:11+02:00

ALV stemt in met de benoeming Op 1 november jl. heeft het algemeen bestuur van VEMW, tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, de heer drs. Gertjan Lankhorst voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het bestuur van

Gertjan Lankhorst per 1 januari 2017 nieuwe voorzitter VEMW2023-05-08T09:36:11+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant