Voor ieder ambacht bestaat er een aparte hamer!

2023-05-16T08:54:47+02:00

Naast de voorzittershamer bestaan er nog 23 andere hamers! Kent u ze allemaal? Gewone hamer Klauwhamer Vuist of moker Tegelhamer Straathamer Voorhamer Rubberen hamer Houten hamer Smidshamer Bikhamer (lasser) Sleg, slegge of slei (palen