Masterclass Boardroom Dynamics: “Het onzichtbare zichtbaar maken”

Hoe komt het toch dat het traject van ambitie naar implementatie vaak zo lastig is? Cultuur is hierbij essentieel, echter hier is vaak lastig echt grip op te krijgen. Om goed toezicht te houden, te