Effectief (financieel) toezicht.

Tijdens deze Masterclass staat centraal hoe u als toezichthouder zicht houdt op de Financiën in relatie tot de strategie van de organisatie en de inzet van de beschikbare middelen. Financiën is niet alleen een verantwoordelijkheid