Masterclass: Strategisch Risicomanagement. (VOL)

2019-02-14T10:26:25+01:00

VAN WAARDE BEHOUDEN NAAR WAARDE CREËREN Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspunt dat risico’s niet statisch zijn doch meebewegen met de ontwikkelingen van een organisatie. Welke tools heeft u nodig om een risicobeheersplan te maken? Frank van Attekum, docent risicomanagement aan de School of Business and Economics van Maastricht University, behandelt de kernzaken van risicomanagement. Aan de hand van een praktijkcasus beschouwt hij hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kan worden gecombineerd.