Gertjan Lankhorst per 1 januari 2017 nieuwe voorzitter VEMW

2023-05-08T09:36:11+02:00

ALV stemt in met de benoeming Op 1 november jl. heeft het algemeen bestuur van VEMW, tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, de heer drs. Gertjan Lankhorst voorgedragen als de nieuwe voorzitter van het bestuur van