Inrichten van een Klachtencommissie.

2023-05-16T08:52:51+02:00

Ergatis Vraag van de opdrachtgever De inrichting van een klachtencommissie en de opzet van een klachtenreglement voor de afhandeling van klachten over de dienstverlening van Ergatis. Tot de opdracht behoorde ook het voeren van het