Inspiratiesessie: Conflictbeheersing en geschilbeslechting

2019-01-29T14:09:46+01:00

Hommeles met uw leden: uitvechten bij Radar of liever niet? Conflictbeheersing en geschilbeslechting “Waar gehakt wordt vallen spaanders”, “Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt”. We kennen deze spreekwoorden allemaal en toch lijkt het er soms

Inspiratiesessie: Conflictbeheersing en geschilbeslechting2019-01-29T14:09:46+01:00

Inrichten van een Klachtencommissie.

2019-01-18T11:12:46+01:00

Ergatis Vraag van de opdrachtgever De inrichting van een klachtencommissie en de opzet van een klachtenreglement voor de afhandeling van klachten over de dienstverlening van Ergatis. Tot de opdracht behoorde ook het voeren van het

Inrichten van een Klachtencommissie.2019-01-18T11:12:46+01:00