Juridische plichten binnen het verenigingsrecht en het nakomen van de beperkte maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van het Coronavirus.

2023-05-16T08:53:47+02:00

Een bestuur staat voor goed en verantwoordelijk bestuur. Hoe verhouden juridische plichten binnen het verenigingsrecht zich tot het nakomen van door het kabinet getroffen beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus? Margriet Recter van