Het gebruik van de steenhamer door dieren

2023-05-16T08:54:45+02:00

Het principe om een steen als gereedschap te gebruiken is niet voorbehouden aan de mens. Diverse dieren doen dit ook. Vogels, vissen en zoogdieren. Een zanglijster gebruikt een steen als aambeeld om slakkenhuizen open