Hoog tijd voor governance-regels voor medezeggenschap.

2023-05-16T08:52:48+02:00

Voor bijna alle sectoren zijn er codes voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. In de Zorgbrede Governancecode 2017 komen ook spelregels voor over de omgang van RvB en RvT met de medezeggenschap. Maar