Als de toezichthouder faalt, erodeert het vertrouwen.

2023-05-16T08:53:18+02:00

Een stapeling aan nevenfuncties, mogelijke belangenverstrengeling, het recht op 6,5 ton aan wachtgeld na vertrek, een gigantisch verloop onder het personeel en het verzwijgen van een berisping aan de minister. De optelsom aan misstanden die