Masterclass: Rol van de Voorzitter/Honorering.

Is de Voorzitter een`initiator`of `remmer`bij een verdere professionalisering van een Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen of Bestuur  Deze Masterclass bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt expliciet stilgestaan van de ROL van de