Verschillen tussen een Raad van Commissarissen en een Raad van Toezicht.

2023-05-23T22:12:28+02:00

Een organisatie of instelling heeft meestal naast een directie een toezichthoudend orgaan. De naam van het toezichthoudende orgaan is afhankelijk van de rechtsvorm van een organisatie. Wat is het verschil? Zo wordt in de