Voor ieder ambacht bestaat er een aparte hamer!

2021-08-01T13:37:33+02:00

Naast de voorzittershamer bestaan er nog 23 andere hamers! Kent u ze allemaal? Gewone hamer Klauwhamer Vuist of moker Tegelhamer Straathamer Voorhamer Rubberen hamer Houten hamer Smidshamer Bikhamer (lasser) Sleg, slegge of slei (palen