Masterclass: Strategische herijking. (VOL)

2020-10-21T15:44:26+02:00

In deze Masterclass komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden, zodat u weet of uw strategie nog wel bij de gekozen strategie past!

Masterclass: Strategische herijking. (VOL)2020-10-21T15:44:26+02:00

Masterclass: Strategische herijking (VOL)

2019-03-04T17:51:31+01:00

PAST ONZE STRATEGIE NOG WEL BIJ DE GEKOZEN STRATEGIE? Strategisch management gaat zowel over het bepalen van de strategische koers, alsmede over de implementatie van de strategische doelen. Door het stellen van de juiste 7

Masterclass: Strategische herijking (VOL)2019-03-04T17:51:31+01:00