Mediation in arbeidsconflicten; een waardevol instrument!

2019-10-31T08:45:35+01:00

Arbeidsconflicten: vele bestuurders/toezichthouders krijgen er op enig moment vanuit hun rol als werkgever mee te maken. Ze kunnen langslepend zijn en tot grote zorgen leiden. Zeker sinds de inwerkingtreding van de WWZ, de Wet Werk

Mediation in arbeidsconflicten; een waardevol instrument!2019-10-31T08:45:35+01:00

Bestuurdersaansprakelijkheid

2021-02-27T09:16:07+01:00

Als bestuurder van een vereniging of stichting wilt u uiteraard de doelen van uw vereniging of stichting zo goed mogelijk nastreven. Uw gedachten zullen daarbij mogelijk niet als eerste uitgaan naar de aansprakelijkheidsrisico's die u

Bestuurdersaansprakelijkheid2021-02-27T09:16:07+01:00

9e bijeenkomst: Privacywetgeving voor bestuurders en toezichthouders

2018-03-12T10:18:24+01:00

Is uw organisatie al ‘GDPR proof’? In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit

9e bijeenkomst: Privacywetgeving voor bestuurders en toezichthouders2018-03-12T10:18:24+01:00

Actualiteiten privacy voor bestuurders en toezichthouders

2017-09-08T09:45:46+02:00

Is uw organisatie al ‘GDPR proof’? In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit

Actualiteiten privacy voor bestuurders en toezichthouders2017-09-08T09:45:46+02:00

Organisaties nog niet klaar voor aangescherpte privacyregels.

2020-07-29T15:26:23+02:00

Slechts 12 procent van de organisaties is volledig voorbereid op Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat blijkt uit het periodieke Privacy Governance-onderzoek van PwC onder 327 organisaties. De enquête is eind mei 2017 gehouden. Eind mei 2018

Organisaties nog niet klaar voor aangescherpte privacyregels.2020-07-29T15:26:23+02:00

Overzicht wijzigingen Wet WNT 2017

2020-07-29T15:26:25+02:00

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De wet beoogt de inkomens van bestuurders en andere topfunctionarissen in de (semi)publieke sector aan banden te

Overzicht wijzigingen Wet WNT 20172020-07-29T15:26:25+02:00

Gratis Inspiratiesessie: Bestuurdersaansprakelijkheid

2020-07-29T15:26:25+02:00

Door recente schandalen in de semipublieke sector is aansprakelijkheidswetgeving voor bestuurders- en toezichthouders in de non-profitsector verscherpt. Na invoering van de nieuwe wetgeving ligt aansprakelijkheid meer dan ooit op de loer. Door het bijwonen van

Gratis Inspiratiesessie: Bestuurdersaansprakelijkheid2020-07-29T15:26:25+02:00