Mediation in arbeidsconflicten; een waardevol instrument!

2019-10-31T08:45:35+01:00

Arbeidsconflicten: vele bestuurders/toezichthouders krijgen er op enig moment vanuit hun rol als werkgever mee te maken. Ze kunnen langslepend zijn en tot grote zorgen leiden. Zeker sinds de inwerkingtreding van de WWZ, de Wet Werk

Mediation in arbeidsconflicten; een waardevol instrument!2019-10-31T08:45:35+01:00

Invoering Hernieuwde Corporate Governance Code Als Wet

2020-07-29T15:26:25+02:00

De Corporate Governance Code is onlangs herzien. De Code is door zelfregulering tot stand gekomen en is geen wet in formele zin. De Code bevat een samenstel van principes en “best practises” voor verantwoorde

Invoering Hernieuwde Corporate Governance Code Als Wet2020-07-29T15:26:25+02:00