Masterclass: Paradox toezichthouder – werkgever. (VOL)

2019-02-11T10:21:27+01:00

EEN ANALYSE VAN SPANNINGSVELDEN Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft vier functies: het houden van toezicht op de algemene gang van zaken het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB het