Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 – Een beetje beter, maar nog lang niet voldoende

Bedrijven slagen er niet in om het streefcijfer van 30% m/v in de top op eigen kracht te realiseren. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen neemt daarvoor te weinig toe.