Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 – Een beetje beter, maar nog lang niet voldoende

2018-03-08T09:15:27+01:00

Bedrijven slagen er niet in om het streefcijfer van 30% m/v in de top op eigen kracht te realiseren. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen neemt daarvoor te weinig toe.