Door Armando Mosele, Bestuurdersaansprakelijkheidsdeskundige.

Denkt u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk te zijn in de volgende gevallen?

  1. U bent secretaris van een beroepsvereniging en de penningmeester heeft geld achterover gedrukt. U wist dat niet, want u bemoeit zich nooit met financiële aangelegenheden omdat dat niet uw taak is.
  1. U bent toezichthouder van een stichting, maar neemt een actievere rol in, die meer lijkt op die van bestuurder. De stichting gaat failliet doordat het daadwerkelijke bestuur haar taak niet behoorlijk heeft uitgeoefend, maar u was daar niet van op de hoogte.
  1. U bent bestuurder van een stichting en publiceert netjes ieder jaar de jaarrekening. De stichting gaat failliet en achteraf blijken de cijfers niet te kloppen.
  1. U bent bestuurder van een vereniging die zich op het randje van faillissement bevindt, maar u houdt hoop dat het wel weer beter zal gaan. U organiseert een evenement en sluit daarvoor overeenkomsten met meerdere leveranciers. De diensten en goederen die de vereniging heeft afgenomen worden daadwerkelijk geleverd, maar de vereniging kan niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen en gaat alsnog failliet.
  1. U bent toezichthouder van een stichting die er financieel slecht voor staat. U adviseert het bestuur het beleid aan te passen en dat gebeurt ook, maar de stichting gaat toch failliet.
  1. U bent toezichthouder van een vereniging en het bestuur heeft de administratie al jaren niet op orde. De vereniging gaat failliet.
  1. U bent bestuurder van een stichting die kampt met betalingsproblemen. U zorgt ervoor dat de crediteuren met de grootste mond betaald worden, anderen moeten maar even wachten. De stichting gaat een maand later failliet.
  1. U bent toezichthouder van een stichting, maar u krijgt nauwelijks informatie om uw toezichthoudende taak behoorlijk uit te voeren en dus kunt u weinig doen. De stichting gaat failliet.
  1. U bent bestuurder van een vereniging waarmee het financieel niet zo goed gaat. Voor een van uw schulden heeft u met een crediteur een betalingsregeling afgesproken, die inhoudt dat u over de komende twee jaar maandelijks een bedrag zal aflossen. Op enig moment lost u toch de gehele resterende schuld in één keer af. Enkele weken later gaat de vereniging failliet.
  1. U bent bestuurder van een sportvereniging en verwacht subsidie te krijgen voor de bouw van een nieuw clubhuis. Omdat het oude clubhuis in slechte staat is wacht u het verkrijgen van de subsidie niet af maar laat u een aannemer alvast met de bouw van het nieuwe clubhuis beginnen. De subsidie komt er uiteindelijk niet en de vereniging kan de kosten zelf niet dragen, waardoor de aannemer niet betaald wordt.


Over Armando Mosele
Schermafbeelding 2017-05-19 om 09.33.49

Armando -werkzaam bij Valegis Advocaten– is sinds 2001 advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Hij adviseert en procedeert met regelmaat over kwesties die de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders raken. Daarnaast is hij circa 10 jaar werkzaam geweest als curator.

 

 

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid

Krijg antwoord op uw vragen en bezoek onze Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid op 12 november a.s.

Programma (van 14.30 uur – 18.00 uur)
Advocaat Armando Mosele neemt u in een interactieve Masterclass mee in het thema Governance & Bestuurdersaansprakelijkheid, aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk. De geaccrediteerde Masterclass biedt meer dan voldoende ruimte om met elkaar en met de advocaten de discussie aan te gaan over die praktijkvoorbeelden. U wordt bovendien van harte aangemoedigd om ook situaties uit uw eigen dagelijkse praktijk aan te halen en daarover vragen te stellen. Op die manier komt de theorie, die natuurlijk ook besproken wordt, pas echt tot leven.