Tijdens de afgelopen bestuursvergadering van de NVG heeft Tinus Vernooij aangegeven zijn voorzitterschap graag over te dragen. Tinus blijft wel actief in het bestuur van de NVG. De combinatie van het tijdrovende voorzitterschap met zijn toegenomen drukke werkzaamheden o.a. op Golfbaan Delfland knelden teveel. Tinus draagt de voorzittershamer over aan Dirk-Jan Vink. Conform de statuten van de NVG wijst het bestuur een voorzitter aan uit haar midden.

Onder de bezielende en vooral zeer energieke leiding van Tinus is de relatie met de NGF in een nieuwe, positieve fase aangekomen. Er is een stevige basis gelegd voor verdere samenwerking ten behoeve van een financieel gezonde golfbranche. Ook zijn onder zijn bewind de commissies Inkoop en Automatisering geïnitieerd, is de nieuwe pensioenregeling aangeboden aan de leden. De NVG is Tinus veel dank verschuldigd voor de tijd en energie die hij in de afgelopen jaren heeft gestoken in zijn rol als bestuursvoorzitter.

Dirk-Jan Vink is sinds 2014 bestuurslid van de NVG. Dirk is voorzitter van de commissie management onderhoud en lid van de commissies Ontwikkeling en Toerisme van de NVG. Zijn familie is eigenaar van Landgoed Golfbaan Bleijenbeek en Landgoed Golfbaan Welderen.

Bron: NVG


Geplaatst op 16 maart 2017