Vanaf 27 september 2020 is er een UBO-Register in Nederland bij de KvK.

Dat betekent dat vanaf 27 september veel organisaties UBO’s moeten gaan inschrijven in dit nieuwe register.
UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Achtergrond
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het moet gaan bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Welke organisaties moeten zich inschrijven?
Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen (mus verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven)
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, VOF
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen moeten ook UBO’s gaan inschrijven. NB. Het is nog niet bekend wanneer dit kan; als dit mogelijk wordt, dan worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Welke organisaties hoeven zich niet in te schrijven?
Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heb je niet de verplichting tot inschrijving::

 • eenmanszaken
 • BV, NV
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, Overige verenigingen dus wel.
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)


Waar schrijf je je in?
Vanaf 27 september tref je via www.kvk.nl/inschrijven de optie aan om je UBO’s in te schrijven. De tekenbevoegden binnen je organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook UBO’s inschrijven.

Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie de UBO’s registreren.


Deadline
Bestaande entiteiten hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO te registreren bij de KvK. Het bestuur is hier verantwoordelijk v

 

Bron: KvK

Datum: 24 augustus 2020

Gerelateerd Nieuws

Datum 05 oktober 2021
Factsheet KvK over het UBO-Register

Datum 1 februari 2022
Servicepakket: UBO-Check bij uw vereniging of Stichting.