Wij zoeken een lid voor de Raad van Toezicht
met als aandachtsgebied “Organisatie & Personeel”

De Raad van Toezicht van Urtica de Vijfsprong bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden.

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht en bestuur-directie staan vermeld in de statuten van de stichting (zie: www.urticadevijfsprong.nl)

 

 

Raad van Toezicht

In onze leef- werkgemeenschap, die bestuurd wordt volgens de Governancecode, geldt:

 • Er is een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse leiding van de onderneming, op de kwaliteit van de zorg en die gevraagd en ongevraagd de directeur – bestuurder adviseert
 • De Raad van Toezicht benoemt de directeur – bestuurder op voordracht van de medewerkers en cliëntenraad
 • De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij onze leef- werkgemeenschap
 • In de statuten van de Stichting (en in de uitwerking daarvan in het reglement van de Raad van Toezicht) is schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast gelegd, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld
 • Onze leef- werkgemeenschap heeft de vorm van een Stichting: er zijn circa zeventig zorg- en hulpvragers, er werken ongeveer zeventig personen in de zorg en vijf personen in het agrarisch bedrijf
 • Onze leef- werkgemeenschap heeft een ondernemingsraad
 • Onze leef- werkgemeenschap heeft een cliëntenraad, die wordt ondersteund door de LSR

De vergaderingen (gemiddeld vier keer per jaar) van de Raad van Toezicht vinden vrijwel altijd plaats in Vorden (Reeoordweg 2a). De leden ontvangen voor hun werkzaamheden desgewenst een vergoeding.

Functie-eisen

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij

 • de doelstelling van de stichting onderschrijven
 • open staan voor de antroposofische identiteit van de stichting
 • zich kunnen opstellen als toezichthouder en met betrokkenheid voldoende distantie weten op te brengen om een toetsende en adviserende rol in te vullen
 • bereid en in staat zijn om zich verder te bekwamen in het werk van toezichthouder
 • het vermogen hebben om de grote lijnen in de gaten te houden en in staat zijn op grond van beperkte informatie tot een onafhankelijk oordeel te komen
 • beschikken over communicatieve vaardigheden
 • specifiek: kennis hebben van vraagstukken in het aandachtsgebied “Organisatie & Personeel”

Reageren

Informatie kunt u inwinnen bij mevrouw C. van Tellingen (lid Raad van Toezicht,), 030-6974541of bij Astrid van Zon (directeur/bestuurder, 0575-553459). Reacties -voorzien van c.v.- graag voor 20 februari 2020 mailen naar info@urticadevijfsprong.nl t.a.v. Kees van Ginkel