pcb, vacature, bestuurslid, bestuuderSinds januari 2017 bundelen PCOB en KBO op landelijk niveau hun krachten. Met een kwart miljoen leden is de vereniging KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. We richten ons daarbij op thema’s als wonen, welzijn & zorg, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving.

Onze vereniging is primair een vrijwilligersorganisatie, met worteling in de lokale samenleving overal in het land.

Het bestuur van de PCOB vormt samen met het bestuur van de Unie KBO het bestuur van de vereniging KBO-PCOB. Het bestuur opereert als een toezichthoudend bestuur, dat op strategisch niveau opereert; de directeur vervult in- en extern de rol van boegbeeld. Het bestuur is bij de beleidsvorming betrokken in de rol van inhoudelijk sparringpartner en brengt nieuwe invalshoeken vanuit de buitenwereld naar binnen. Het bestuur stelt het beleid vast en legt verantwoording af aan de ledenraad.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van de vijf bestuursleden wil de PCOB in contact komen met kandidaat-bestuursleden.

Een bestuurslid van de PCOB

  • staat achter de missie en visie van de PCOB en heeft een christelijke levensovertuiging;
  • staat achter de missie en visie van KBO-PCOB en is in staat om de belangen van PCOB en KBO-PCOB op een integere en zorgvuldige manier te combineren en te behartigen;
  • heeft een visie op ontwikkelingen die relevant zijn voor de doelgroep en kan deze opstrategisch niveau vertalen naar de organisatie;
  • beschikt over een sterk en relevant maatschappelijk netwerk en kan dit inbrengen;
  • kan verbindend, grensverleggend en “van buiten naar binnen” denken en staat open voor nieuwe ontwikkelingen;
  • heeft inzicht in en ervaring met het functioneren van maatschappelijke organisaties;
  • is een teamspeler en kan werken in een collegiaal bestuur waarin besturen op hoofdlijnen de essentie is;
  • heeft de mogelijkheid en de bereidheid om energie en tijd in de functie te steken.

Ten tijde van de voordracht aan de ledenraad dient de kandidaat PCOB-lid te zijn.
Het bestuur streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua leeftijd en geslacht. Met het oog hierop gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

 

Het betreft een vrijwilligersfunctie; onkosten worden vergoed.

Indien u nadere informatie wenst, neemt u dan contact op met de voorzitter Rik Buddenberg,. 06 – 128 03 557.

Reacties voorzien van een cv graag vóór 15 september a.s. mailen naar Threes Geelen, directiesecretaris: Threes.Geelen@kbo-pcob.nl of per telefoon naar 030 -3400 600

Voor meer informatie: www.kbo-pcob.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

nieuwsbrief bestuurderscentrum, vacatures bestuurders, toezichthouders, masterclasses, bestuurdersWilt u ook deelnemer worden van het Bestuurdersnetwerk?

Schrijf u dan -gratis- in voor de  maandelijkse nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.

U ontvangt relevant nieuws en tevens persoonlijke uitnodigingen voor de (geaccrediteerde) bijeenkomsten van bestuurderscentrum.

U kunt bovendien kiezen voor een uitbreiding met de Vacature-Alert. U ontvangt dan wekelijke een overzicht van alle nieuwe vacatures van bestuurs- en toezichthoudende functies op Bestuurderscentrum èn BoardroomMatch, de vacaturesite voor professionele bestuurders.

Indien u de nieuwsbrieven later wil opzeggen, kan dat heel eenvoudig: onder elke nieuwsbrief staat een afmeld-link.

NAAR NIEUWSBRIEF