Het Limburgs Museum zoekt een Lid Raad van Toezicht met museale achtergrond. 

Het Limburgs Museum is een dynamisch, cultuurhistorisch museum, dat de verhalen van Limburg vertelt. Het Limburgs Museum beschikt over een omvangrijke en gevarieerde collectie. Het museum zet de collectie in om mensen de cultuur en geschiedenis van Limburg te laten beleven. Bij het Limburgs Museum zijn zo’n 35 medewerkers en 40 vrijwilligers werkzaam. Het Limburgs Museum is een zelfstandige stichting mede gefinancierd door de Provincie Limburg. 

 

Werkzaamheden 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is breed samengesteld, rekening houdend met de benodigde onafhankelijkheid, deskundigheden en vaardigheden, evenals de verschillende aandachtsgebieden van het museum, inhoudelijk en bedrijfsmatig. 

Als lid van de Raad van Toezicht word je geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen het museum tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren. Je bent tevens sparringpartner van de directie en je staat de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij. 

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 4-6 keer per jaar, met gemiddeld 1 keer per jaar een extra andere bijeenkomst (bijvoorbeeld een zelfevaluatie). 

 

Functie-eisen 

 • affiniteit met de doelstellingen van Stichting Limburgs Museum 
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring 
 • ruime praktische kennis en ervaring in een museale omgeving, bij voorkeur op directie- danwel managementniveau 
 • bij voorkeur juridische kennis 
 • een juist evenwicht in enerzijds betrokkenheid als toezichthouder en anderzijds bestuurlijke
  afstand 
 • het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan 
 • het vermogen om het beleid en het functioneren van de directie te toetsen 
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling 
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het Limburgs Museum stellen 
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde aangelegenheden 
 • een goed en uitgebreid netwerk binnen de museale wereld 
 • speciale belangstelling voor het erfgoed van Limburg, om te waarborgen dat er specifieke aandacht is voor de collectie en doelstellingen van het Limburgs Museum 
 • kennis van nieuwe technologieën en innovaties die gebruikt kunnen worden bij museale toepassingen binnen het Limburgs Museum

 

Raad van Toezicht 

Bij benoeming wordt nagegaan of voldaan wordt aan de voorwaarde dat er geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan. In de Raad van Toezicht heeft geen voormalig directielid of beleidsbepalend functionaris zitting. 

De leden worden benoemd door de Raad van Toezicht. 

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden van de Raad. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De benoeming is voor een periode van vier jaar met gebruikelijk één herbenoeming van vier jaar. 

 

Solliciteren 

Reageren svp via directiesecretariaat@limburgsmuseum.nl voor 20 juli 2019 o.v.v. vacature RvT. Meer informatie is in te winnen via Bert Mennings directeur/bestuurder per telefoon 077-3522112. 

 

Acquisitie, naar aanleiding van deze advertentie, wordt niet in behandeling genomen.

Word deelnemer van het Bestuurdersnetwerk! Sluit ook aan en schrijf u nu gratis in voor de Nieuwsbrief!

nieuwsbrief bestuurderscentrum bestuurders verenigingen stichtingenWilt u ook deelnemer worden van het Bestuurdersnetwerk? Schrijf u dan -gratis- in voor de maandelijkse nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.

U ontvangt tevens persoonlijke uitnodigingen voor de bijeenkomsten en geaccrediteerde Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders.

U kunt bovendien kiezen voor een uitbreiding met de Vacature-Alert. U ontvangt dan wekelijke een overzicht van alle nieuwe vacatures van bestuurs- en toezichthoudende functies op Bestuurderscentrum èn BoardroomMatch, de vacaturesite voor professionele bestuurders.

Ik meld mij aan!