Wij zoeken een Lid van de Raad van Toezicht.

De Nieuwe Bibliotheek (DNB)
DNB vergroot de kansen voor kinderen en volwassenen om zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken. We doen dat door hen te inspireren kennis te creëren en te delen. De bibliotheek ontwikkelt zich tot een spannend en levendig digitaal en analoog platform, waarop we verbinding zoeken en samenwerken met partners, vrijwilligers en bezoekers.

Wij bieden inwoners van Almere een aantrekkelijke collectie, uitnodigende faciliteiten zoals ‘huiskamer van de stad’ en een inspirerende programmering. Wij zijn ook actief op scholen, waar wij het lezen promoten, laaggeletterdheid helpen voorkomen en ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden en kennis.

Het constant aanjagen van innovatie van onze dienstverlening, marketing & communicatieaanpak en organisatie is nodig om van betekenis te blijven voor burgers en samenleving. De wereld wordt immers steeds meer digitaal en lezen is niet meer vanzelfsprekend. De bibliotheek van Almere wil toonaangevend blijven in de vernieuwing. Die ambitie past bij de stad Almere en bij de merknaam De Nieuwe Bibliotheek.

DNB heeft een jaarlijkse begroting van circa € 10 miljoen, inclusief € 0,4 miljoen voor het provinciale innovatiefonds. Er werken circa 125 professionals en 75 vrijwilligers verspreid over 4 verschillende vestigingen en meer dan 50 scholen in Almere.

Wij zoeken een Lid van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder. De expertise en het netwerk van de leden dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de bibliotheek. Toezicht en bestuur werken op basis van de Code Cultural Governance.

Wij zoeken een kandidaat met de volgende competenties, expertise en trackrecord:

– wonend en werkend in Almere
– werkend in of heeft een relatienetwerk binnen het onderwijs;
– affiniteit met de openbare bibliotheek;
– helicopterview;
– bij voorkeur bestuurlijke ervaring in een toezichthoudende rol;
– voeling met de Almeerse samenleving;
– in verband met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen wij vooral vrouwen uit te reageren;
– wij willen een afspiegeling zijn van de Almeerse bevolking en daarom nodigen wij kandidaten met een andere culturele achtergrond dan wel een groot en divers netwerk hierin van harte uit te reageren.

Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens vier jaar. De Raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Het honorarium is € 1.500,- per jaar. Benoeming vindt plaats in dit najaar.

Belangstellenden kunnen een informatiepakket opvragen bij het secretariaat van de bibliotheek, via 036-5486001 of via secretariaat@denieuwebibliotheek.nl. Nadere inlichtingen kun je inwinnen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht: de heer Nathal van Rijn. Ook hiervoor kun je een e-mail sturen naar secretariaat@denieuwebibliotheek.nl waarop contact met je wordt opgenomen.

Sollicitaties kun je, vóór 9 augustus 2020, richten aan de heer Nathal van Rijn, via het e-mailadres vacature@denieuwebibliotheek.nl.

Zoekt u een functie als toezichthouder of Lid RvT / RvC?