De Raad van Toezicht (RvT) van het EFP houdt toezicht op de besturing, het beleid en de richting van het EFP, adviseert en is werkgever van de directeur. De formele taken van de RvT zijn onder meer het benoemen en beoordelen van de directeur en het goedkeuren van de jaarstukken (begroting, jaarverslag, jaarrekening, jaarplan en meerjarenplan). De RvT richt zich bij de uitvoering van zijn taak naar het belang van het EFP, is het geweten van de organisatie, verbinder en brainstormer. De RvT bestaat uit een voorzitter en vier leden.Per 1 mei 2020 zoekt onze Raad van Toezicht een nieuw lid.

Als lid van de RvT houdt u toezicht op de besturing, het beleid en de inrichting van het EFP. U adviseert en bent werkgever. U doet dit met de voorzitter en andere leden van de RvT.  De leden zijn voor het EFP naast controlerende toezichthouder dan ook van grote waarde als sparringpartner, adviseur en klankbord.

Lees hier de  volledige vacaturetekst. Reageren kan t/m 5 april.

De RvT nodigt ook jonge bestuurders uit om te reageren.