Per 1 januari 2021 zoekt NOBCO / EMCC-NL een bestuurslid, cq penningmeester voor het bestuur van de stichting.

 NOBCO / EMCC-NL is hét platform voor professionele coaching in Nederland. Onze visie is dat coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van en de ontwikkeling van mensen. Onze missie is dat NOBCO leidend is in de ontwikkeling van het coachvak en bijdraagt aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching ten gunste van de maatschappij.

 

NOBCO is de spil in de coaching community samen met andere partijen zoals wetenschappelijke organisaties, zusterorganisaties en opleidingsinstituten. Op dit moment zijn ruim 3500 coaches bij NOBCO aangesloten. NOBCO groeit de laatste jaren sterk en de komende jaren ligt de nadruk op verdere professionalisering van het vak en de ontwikkeling van NOBCO als platform. Daartoe maakt NOBCO als organisatie een professionaliseringsslag, waarbij de penningmeester een belangrijke rol heeft.

NOBCO/EMCC Netherlands is onderdeel van het European Mentor and Coaching Council. EMCC is actief in 22 landen.

 

Profiel

De penningmeester van NOBCO / EMCC-NL:

 • is lid van het bestuur van NOBCO en mede verantwoordelijk voor het toezicht, beleid en uitvoering van de organisatie;
 • is verantwoordelijk voor de financiële portefeuille, zowel qua control als administratie;
 • is verantwoordelijk voor de management informatie en de latest estimates;
 • is verantwoordelijk voor het begrotingsproces;
 • stuurt het administratieve team van MOS aan, aan wie NOBCO de administratie heeft uitbesteed;
 • is verantwoordelijk voor het proces van jaarrekening en jaarverslag;
 • onderhoudt contacten met contractpartners;
 • bedenkt en regelt voordelen voor NOBCO-coaches;
 • houdt zich bezig met projectmatige werkzaamheden, zoals AVG, review van statuten etc.

 

Wat vragen wij van de penningmeester

De penningmeester van de NOBCO / EMCC-NL:

 • heeft controllers- of accountancyopleiding op HBO- of WO-niveau
 • heeft ervaring als verantwoordelijke voor de financiën van een organisatie;
 • wil actief deelnemen aan het bestuur kan zich goed inleven in de diverse groep van de bij NOBCO-aangesloten coaches;
 • is betrouwbaar, gezaghebbend en houdt het overzicht;
 • is in staat verbeteringen in de werkprocessen en bestuurlijke aangelegenheden te signaleren en door te voeren;
 • past good governance toe;
 • is in staat om de verschillende belangen te onderscheiden;
 • kan zich enkele dagdelen per week vrij maken voor de uitoefening van zijn/haar bestuursfunctie;
 • is bereid zich voor de bestuurstermijn van 4 jaar als penningmeester in te zetten. Herbenoeming kan na 4 jaar voor een tweede termijn.

 

Wat bieden wij

Samenwerking met collega’s in een professioneel, ambitieus en enthousiast bestuur. Ondersteuning gebeurt door een extern secretariaat, administratie en communicatiedeskundigen bij MOS. Naast reiskosten bieden wij een bescheiden bestuursvergoeding.

 

Procedure/planning

 1. 7 september 2020  uiterste reactietermijn sollicitatie
 2. 16 september 2020  eerste gespreksronde sollicitatiecommissie via Zoom
 3. 28 september 2020  tweede gespreksronde met voltallige bestuur/RvA/assessor in Amersfoort
 4. 3 november 2020 definitieve besluitvorming
 5. 1 december 2020 start van de benoeming i.v.m. inwerken
 6. 1 januari 2021 start als penningmeester

Solliciteren en meer informatie
Een uitgebreid profiel kun je opvragen bij info@nobco.nl.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan ‘Sollicitatiecommissie NOBCO’ en opgestuurd aan het secretariaat via info@nobco.nl of naar Sollicitatiecommissie NOBCO, Postbus 1167, 3860 BD Nijkerk. Voor informatie kun je terecht bij Arjan van den Berg, verenigingsmanager NOBCO via info@nobco.nl

Geef aan hem kort je vraag en telefoonnummer door en hij neemt contact met je op.