Solidez is een proactieve welzijnsorganisatie in Wageningen. Tussen de 50 en 55 medewerkers en circa 400 vrijwilligers werken gedreven en enthousiast aan het welzijn van de inwoners van Wageningen.

In 2020 treden twee leden van de Raad van Toezicht af. Zowel de voorzitter als de vice-voorzitter (tevens lid van de auditcommissie) zijn niet herbenoembaar. Daarom zoekt de Raad van Toezicht van Solidez nu al twee nieuwe leden, waardoor de raad voor een jaar bestaat uit zeven leden. De leden kiezen uit hun midden een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter.

De leden van de RvT worden benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn. De RvT werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling en de leden zijn collegiaal, kritisch, werken in goede onderlinge verhouding en met humor. De leden zijn moderne, actieve toezichthouders, die hun eigen rol vervullen en de ontwikkelingen in de organisatie met belangstelling volgen.

Benodigde vaardigheden

U bent in staat om kritisch-constructief toe te zien op het beleid van de organisatie en een klankbordfunctie te vervullen voor de directeur-bestuurder.

De leden die wij zoeken:

 • zijn onafhankelijk: geen directe relatie met partijen waar Solidez mee samenwerkt of een familiaire relatie met een van de werknemers van Solidez;
 • beschikken over een helicopterview: in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren; voldoende in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, in staat maatschappelijke en politieke signalen te toetsen aan het beleid van Stichting Solidez;
 • kunnen goed onderscheid maken tussen toezicht houden en besturen; hebben bij voorkeur ervaring met het functioneren van of in een toezichthoudend orgaan;
 • hebben voldoende kennis van het besturen van een professionele organisatie;
 • beschikken over voldoende tijd en beschikbaarheid;
 • zijn goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • weten een goed evenwicht te bewaren tussen standvastigheid en flexibiliteit, zijn bereid tot concessies en consensus;
 • zijn kritisch, alert en kan risico’s afwegen;
 • zijn samenwerkingsgericht;
 • hebben een (pro)actieve houding en zijn vernieuwingsgezind;
 • zijn woonachtig in de regio of hebben een aantoonbare affiniteit met de regio.

Bijzonderheden

Het gaat om een onbezoldigde functie waarvoor een vergoeding wordt verstrekt.

De toezichtvisie van de Raad van Toezicht vindt u HIER

Herkent u zich in dit profiel?

Dan horen wij graag van u! De benoeming is voorzien in het najaar van 2019.

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 8 september 2019 versturen aan info@solidez.nl onder vermelding van vacature Raad van Toezicht. Meer informatie over Solidez kunt u opvragen bij Esther van der Zee, bereikbaar via 0620975730.

De 1e ronde gesprekken vinden plaats op 18 september 2019, laat in de middag.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.