beroepsvereniging specialisten ouderengeneeskunde verenso vacature directeurVerenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Wij staan voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg. 

De ouderenzorg is volop in beweging. Het toenemend aantal ouderen en het intensieve beroep dat gedaan wordt op zorgvoorzieningen vraagt om een andere aanpak binnen de zorg. Verenso is intensief betrokken bij deze veranderingen en denkt mee over de oplossingen. 

De raad van toezicht (RvT) houdt vanuit de missie, visie en strategie van Verenso en volgens de Governancecode Zorg, toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Verenso. Als lid van de RvT maakt u deel uit van een team van in totaal 7 toezichthouders. Vier van de toezichthouders zijn specialisten ouderengeneeskunde; de overige leden worden vanwege hun specifieke expertise als niet-lid van Verenso aangesteld. 

De vereniging en de RvT zijn volop in ontwikkeling. U deelt graag uw kennis om mee te bouwen aan onze vereniging. U vindt het uitdagend om toezicht te houden, mee te denken, te fungeren als werkgever van en waardevolle adviezen te geven aan het bestuur. U heeft daarbij uw eigen portefeuille (financiën, juridisch of politiek) als aandachtsgebied. Verenso zoekt: 

 

3 leden raad van toezicht (financiën, juridisch of politiek) 

 

De rol 

 • U functioneert als deskundige binnen uw eigen portefeuille (financieel/ juridisch/ politiek) en geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de leden van de RvT en het bestuur, omtrent uw portefeuille en de ontwikkelingen hierbinnen. 
 • U houdt integraal toezicht op en toetst beleid van Verenso en het functioneren van het bestuur op basis van de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit. 
 • U vormt op hoofdlijnen een oordeel over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden. 
 • U adviseert, bevraagt en toetst het bestuur over het uitoefenen van haar taken. 
 • U vervult de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurders en draagt zorg voor een goed functionerend bestuur. 
 • U heeft toegang tot bestuurlijke netwerken en zet deze desgewenst in. 
 • U deelt uw kennis en ervaring en gaat uw samenwerking aan met de andere leden van de raad van toezicht en het bestuur. 

 

Gevraagde competenties voor alle leden raad van toezicht 

 • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. 
 • Affiniteit met ouderenzorg en doelstellingen van de vereniging. 
 • In staat om de balans te bewaken tussen de verschillende rollen als toezichthouder: afstand houden als toezichthouder, werkgever zijn van het bestuur en betrokken zijn als adviseur. 
 • In verband met de fase van de vereniging in opbouw en verdere professionalisering, vragen we iemand die mee wil bouwen, graag samenwerkt en ervaringen deelt. 
 • Een proactief en positief kritisch ingestelde houding. 
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

 

Specifiek voor lid raad van toezicht met portefeuille financiën  

 • Financiële achtergrond, kennis van en ervaring met verenigingsfinanciën, budgettering, balansmanagement en de achterliggende financieringsvraagstukken. 
 • Zicht op financiële ontwikkelingen binnen overheid en zorg. 
 • Kennis van en ervaring met projectfinanciering (subsidies) en financiële geldstromen vanuit wetgeving is een pré. 

Als lid raad van toezicht portefeuille financiën maakt u onderdeel uit van de auditcommissie.

 

Specifiek voor lid raad van toezicht met portefeuille juridisch 

 • Juridische achtergrond, met kennis van gezondheidsrecht en ethiek.
 • Kennis van verenigingsrecht is een pré.
 • U bent in staat om vraagstukken rondom ouderenzorg in juridisch perspectief te plaatsen en overziet de juridische risico’s.

 

Specifiek voor lid raad van toezicht met portefeuille politiek 

 • Kennis van processen rondom politieke besluitvorming en hoe deze te beïnvloeden.
 • U bent in staat om politieke vraagstukken en ontwikkelingen te vertalen naar gevolgen voor de ouderenzorg en Verenso.
 • U heeft een goed netwerk binnen de politiek en ouderenzorg.

 

Honorering
Verenso is een kleine ledenvereniging, u herkent zich in het doel en u vindt het belangrijk een maatschappelijke bijdrage te leveren. Gezien de omvang van de vereniging, kan Verenso geen uitgebreide vergoeding bieden, maar voorziet Verenso wel in een vacatievergoeding. 

 

Tijdsbeslag 

Er vinden jaarlijks ongeveer zes reguliere vergaderingen plaats (avonduren, ca. 3 uur per vergadering. Hiernaast bent u beschikbaar als klankbord. Daarnaast wordt uw aanwezigheid op prijs gesteld bij de Algemene Ledenvergadering, welke tweemaal per jaar plaatsvindt. 

 

Informatie

Sollicitatiegesprekken t.b.v. de rol staan ingepland op 17 en 24 september. Meer informatie over Verenso is te vinden op www.verenso.nl. Informatie over de functie is te verkrijgen bij Ellen Vreeburg, voorzitter raad van toezicht Verenso, telefoonnummer: 06-24365234. 

Uw sollicitatie kunt u per e-mail richten aan Verenso, t.a.v. Caroline van der Veldt, HRM Adviseur, e-mail: cvdveldt@verenso.nl.

Het voeren van acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Word deelnemer van het Bestuurdersnetwerk! Sluit ook aan en schrijf u nu gratis in voor de Nieuwsbrief!

nieuwsbrief bestuurderscentrum bestuurders verenigingen stichtingenWilt u ook deelnemer worden van het Bestuurdersnetwerk? Schrijf u dan -gratis- in voor de maandelijkse nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.

U ontvangt tevens persoonlijke uitnodigingen voor de bijeenkomsten en geaccrediteerde Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders.

U kunt bovendien kiezen voor een uitbreiding met de Vacature-Alert. U ontvangt dan wekelijke een overzicht van alle nieuwe vacatures van bestuurs- en toezichthoudende functies op Bestuurderscentrum èn BoardroomMatch, de vacaturesite voor professionele bestuurders.

Ik meld mij aan!