Stichting STILA (Stimuleringfonds Leefbaarheid Assen) stimuleert in opdracht van de gemeente Assen bewonersinitiatieven, die de leefbaarheid in Assen bevorderen. Dat stimuleren doen wij door middel van verbinden, inspireren en een financiële bijdrage. 

STILA bestaat uit een bestuur en twee panels: een panel gericht op wijkgerichte activiteiten én een panel voor het preventiefonds van de gemeente Assen. Het bestuur geeft samen met de twee panels vorm en uitvoering aan STILA. Door het aftreedrooster is er een vacature ontstaan voor een 

 

ALGEMEEN BESTUURSLID, beoogd voorzitter STILA 

 

Competenties en taakomschrijving voorzitter bestuur: 

  • Je bent uitnodigend, verbindend, klantgericht en hebt een collegiale bestuursstijl. 
  • Met dienend leiderschap doe je er alles aan om beide panels als kern van STILA hun taken met plezier te kunnen laten uitvoeren. 
  • Je borgt het beleid en uitgangspunten van STILA. 
  • Je werkt proactief aan de visie en toekomst van STILA. 
  • Je hebt kennis van de sociale kaart van de gemeente Assen.
  • Je fungeert als eerste aanspreekpunt van het bestuur.
  • Je neemt deel aan de panelvergaderingen als toehoorder vanuit het bestuur (3x per jaar).
  • Je vertegenwoordigt STILA samen met de voorzitters van de beide panels of andere bestuursleden in overleggen met de gemeente Assen, samenwerkingspartners en overige externe partijen. 
  • Je wordt wijkambassadeur voor één of meerdere wijken binnen Assen.

 

Algemene informatie:
– De tijdsbesteding is ongeveer 10-15 uur per maand.
– Er zijn ongeveer 4 tot 6 bestuursvergaderingen per jaar, in de avonduren.
– De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die woonachtig is in de gemeente Assen.

 

Wat bieden wij?
– Je denkt mee over en draagt bij aan het welzijn en de leefbaarheid in Assen.
– Je wordt lid van een enthousiast team dat met elkaar STILA verder ontwikkelt.
– Je leert op deze wijze je stad en actieve inwoners beter kennen.
– Je krijgt inzage in de maatschappelijke ontwikkelingen in Assen en je krijgt de mogelijkheid om een interessant netwerk op te bouwen binnen en buiten STILA.

Naast een nieuwe voorzitter, zijn we ook op zoek naar nieuwe PANELLEDEN. Onze panels komen maandelijks bijeen om de aanvragen voor ondersteuning van wijk- en buurtactiviteiten in Assen te beoordelen en toe te kennen. Als panellid kun je ook wijkambassadeur worden voor één of meer wijken in Assen; je bent dan aan- spreekpunt voor bewoners of organisaties die een aanvraag bij het stimuleringsfonds willen indienen.

 

Aanmelden 

Wil je bijdragen aan de leefbaarheid in Assen als bestuurs- of panellid? Stuur dan uiterlijk 15 augustus 2020 je CV en een korte motivatie naar info@stila-assen.nl t.a.v. Karin Zwiers, waarnemend voorzitter van STILA.