mora
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) werkt als onafhankelijke stichting en regionale anti-discriminatievoorziening aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Wij voeren deze taken uit voor alle gemeenten in de regio en met lokale en landelijke instellingen op het gebied van gelijke behandeling en anti-discriminatie. Dat doen we door middel van:

 • klachtenbehandeling;
 • voorlichting en advies;
 • uitvoeren van onderzoek;
 • preventie en educatie.

Ons team neemt klachten in behandeling en registreert deze op de gronden en terreinen die vallen onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Het MDRA ontvangt jaarlijks subsidie voor de uitoefening van zijn taken van de regiogemeentes: Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Wij onderhouden contacten met de regiogemeentes en met lokale en landelijke organisaties die zich inzetten voor gelijke behandeling en discriminatiebestrijding. 

Structuur en bestuur
Op ons kantoor in Amsterdam werkt een compact team. De directeur heeft de dagelijkse leiding. Het bestuur houdt toezicht en bestaat uit minimaal vijf leden. Wij hanteren de Governancecode Sociaal Werk. 

Belangrijkste taken van het bestuur:

 • toezicht en controle op de directie;
 • gevraagd en ongevraagd advies aan de directie;
 • bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie inclusief financiën.

Het bestuur opereert collegiaal. Naast de benodigde generalistische blik heeft ieder bestuurslid aandacht voor een of meer van de volgende aandachtsvelden: openbaar bestuur en strategie; financiën en bedrijfsvoering; wetenschap en onderzoek; juridische zaken, huisvesting en personeel; marketing en communicatie; kennis van het ADV-werkveld, samenwerkingspartners en cliënten. Het bestuur is als geheel maatschappelijk breed geïnformeerd, waarbij ieder lid relevante netwerken heeft.

 

Omdat de zittingstermijn van een bestuurslid afloopt, zijn wij op zoek naar een of meer nieuwe bestuursleden.

 

Uw profiel:

 • duidelijke en realistische visie op in- en uitsluiting, op het effectief aanpakken van discriminatie en op de positionering van het MDRA;
 • affiniteit met de diverse discriminatiegronden;
 • gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • zakelijke kijk op het besturen van een non-profit instelling;
 • voldoende beschikbaarheid, energie en flexibiliteit.

Wij streven bij de samenstelling van het bestuur naar een afspiegeling van de populatie van de Amsterdamse regio. Bestuurlijke ervaring is een pre. De functie is onbezoldigd. Het bestuur komt maximaal vijf keer per jaar in vergadering bijeen.

Reageren?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Karin Schadee (k.schadee@mdra.nl). Algemene informatie en de jaarverslagen staan op onze website www.mdra.nl. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vóór maandag 22 juli 2019. Uw brief met CV kunt u per e-mail sturen naar Karin Schadee. 

Wilt u gecertificeerd toezichthouder worden?

Bekijk welke Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders u in het najaar van 2019 kunt bijwonen!

 

masterclasses, bestuurders, toezichthouders, certificering, accreditatie

Ik ben benieuwd en ga naar de agenda!