Multifunctioneel centrum De Marke in Hattem faciliteert een zwembad, sporthal, horeca, diverse culturele ruimten, zakelijk kantoorverhuur en jeugdhonk. Binnen MFC De Marke vinden Stichting Welzijn Hattem, RTV Hattem, zorginstelling Verian, Logopedie Hattem, Gemeente Hattem en de Bibliotheek onderdak. 

 

Aanleiding 

MFC de Marke is na enkele turbulente jaren, die in het teken stonden van het op orde brengen van de interne organisatie, in rustiger vaarwater gekomen. Nu de bedrijfsvoering op orde is, willen we een nieuwe route inslaan naar de toekomst, waarin we met een transparante organisatie en in samenwerking met onze huurders en inwoners van Hattem onze positie als het hart van cultureel, maatschappelijk en sportief Hattem verder willen vormgeven. Onderdeel daarvan is de overgang van een bestuur naar een Raad van Toezicht. Een ander onderdeel is structureel inhoud geven aan de Kulturhus-filosofie. 

Hierdoor ontstaan twee vacatures, te weten Algemeen bestuurslid en Secretaris. 

 

Raad van Toezicht 

MFC De Marke bestaat uit twee exploitatiestichtingen: Kulturhus en Zwembad. Beide exploitatiestichtingen worden geleid door een directeur. De Raad van Toezicht in oprichting (RvT) van MFC de Marke, zoals zij nu al functioneert in aanloop naar de nieuwe organisatievorm, heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur.
De RvT van MFC de Marke bestaat uit vier leden, met verschillende achtergronden en deskundigheden. 

 

Door statutair aftreden van twee leden van de Raad ontstaat er ruimte voor twee nieuwe leden: 

  • Een enthousiast algemeen lid dat de missie en doelstelling van de stichting een warm hart toedraagt, gevoel heeft voor commercie en een breed netwerk binnen en buiten Hattem heeft. 
  • Een accurate secretaris met toezichthoudende kwaliteiten en affiniteit met organisatievraagstukken. Juridische achtergrond in contractenrecht strekt tot aanbeveling. 

Werkwijze
De Raad van Toezicht vergadert (ongeveer) 6 keer per jaar en heeft halfjaarlijks een bestuurlijk overleg met de Gemeente Hattem. Daarnaast vertegenwoordigen toezichthouders de Stichtingen bij diverse gelegenheden. 

Interesse 

Wilt u bijdragen om MFC De Marke de nieuwe fase van haar bestaan in te laten gaan? Of wilt u eerst meer weten? Neem dan contact op met Dick Greve (voorzitter), telefoon 06 20 33 16 30. 

Reageren kan tot en met 7 juli door een schriftelijke motivatie onder vermelding (op enveloppe of in onderwerpregel) van ‘Vacature RvT’ te sturen naar: MFC de Marke, t.a.v. de heer D. Greve, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem, of naar dickgreve@live.nl.

Gesprekken vinden plaats op een avond in de weken 29 en/of 30.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.