Voor het bestuursbureau in Gouda zoeken wij een bestuurssecretaris | part-time 0,8 (32 uur per week)

Stichting PCPO De Vier Wind-streken verzorgt protestants- christelijk en interconfessioneel onderwijs in Gouda en omgeving.

Op de zestien basisscholen en één school voor SBO werken ongeveer 380 medewerkers enthousiast aan kwalitatief hoogstaand onderwijs voor 2.800 leerlingen.

De Vier Windstreken kenmerkt zich door een grote mate aan diversiteit waardoor we in gezamenlijkheid een heel breed onderwijsaanbod hebben, uiteraard wel vanuit een gezamenlijk gedeelde visie. Die visie is gebaseerd op waarden vanuit onze (open) christelijke identiteit. Er is een nieuwe koers voor de komende vier jaar vastgesteld.

Het bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en de schooldirecteuren op het gebied van de ontwikkeling van het beleid en is belast met de uitvoering ervan.

De bestuurssecretaris valt direct onder het College van Bestuur en wordt aangestuurd door en is verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van het College van Bestuur.

De bestuurssecretaris bewaakt de procesmatige en de inhoudelijke voortgang van het vergadercircuit van D4W, adviseert over interne en externe (juridisch) bestuurlijke aangelegenheden en draagt zorg voor de communicatie van (beleids)informatie en (voorgenomen) besluiten vanuit het College van Bestuur naar de desbetreffende gremia.

De bestuurssecretaris wordt tevens belast met de beleidsontwikkeling op het beleidsterrein Onderwijs & Kwaliteitszorg.

Wij BIEDEN:

  • > een plezierige werkomgeving;
  • > een leuk en enthousiast team;
  • > een nieuw in te vullen functie;
  • > een salaris in schaal 11 van de CAO Primair Onderwijs.


Wij VRAGEN:

  • > brede en theoretische kennis inzake bestuur en beleid, met liefst ervaring in het primair onderwijs;
  • > brede theoretische kennis van en ervaring in het totale domein onderwijs- en kwaliteitszorg;
  • > kennis van relevante wet- en regelgeving;
  • > vaardigheid in het verzamelen, analyseren en tot preadviezen verwerken van informatie omtrent het bestuurlijke/juridische werkterrein en in het (doen) ontwikkelen en aanpassen van administratieve procedures;
  • > vaardigheid in het schrijven van adviezen, in het redigeren van teksten en in het vormgeven van adequate communicatie;
  • > een afgeronde relevante HBO/WO-opleiding.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan gerust contact met Diana Lorier-Kooi, voorzitter College van Bestuur via 0182-526719. Heb je belangstelling? Mail je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae vóór 19 februari a.s. naar diana.lorier @d4w.nl en cc naar sollicitaties @d4w.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Naar Masterclass: Rollen en taken van de Bestuurssecretaris

GERELATEERD NIEUWS
MASTERCLASS: ROLLEN EN TAKEN VAN DE BESTUURSSECRETARIS.

Eindhoven
11-06-2020 ; 13.30 uur – 17.00 uur
—-

De Masterclass ‘de Bestuurssecretaris’ geeft inzicht in de verschillende rollen, die de secretaris moet en kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

Masterclasses, bestuurders, toezichthouders, medezeggenschap