Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht spelen deskundigheid, herkomst en diversiteit van de leden een rol. Het profiel van de Raad van Toezicht hangt samen met de missie en strategie van HAS Hogeschool.

HAS Hogeschool heeft zich de afgelopen jaren stevig ontwikkeld. De hogeschool is fors gegroeid in volume en breedte van de opleidingsprofielen, de weerbaarheid en veerkracht van de organisatie is versterkt, het ervaren kwaliteitsniveau is gestegen, de rol richting bedrijfsleven en maatschappij versterkt door versterking van het innovatieve karakter en de ambitie om in te zetten op het oplossen van maatschappelijke thema’s, het internationale profiel krijgt meer en meer vorm.

In die lijn wil de HAS zich verder ontwikkelen. De focus van die ontwikkeling ligt in het waarom van de HAS: het verbeteren van de toekomst van onze mensen en onze wereld. Met een duidelijke ambitie dat alle afstudeerprogramma’s van de HAS bijdragen aan die waarom van de HAS. Het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs; een sterke bedrijfsvoering; het verbinden van onderwijs, onderzoek en kennistransfer binnen de teams van de HAS en het ontwikkelen van de cultuur van de HAS moeten die ambitie waarmaken. Verandering van ons gedrag op cruciale onderdelen moet die ontwikkeling versnellen.

Die ontwikkeling blijft plaatsvinden in de complexe context van het overheidsbeleid (LNV, OCW), een globalisering van onze sector en groene expertise die op steeds meer maatschappelijke thema’s een bijdrage moet leveren. Daarin onafhankelijk kunnen blijven opereren vraagt om een effectieve samenwerking met een diversiteit aan partners, waarbij meer en meer ook lokale, regionale en provinciale overheden zich als partners aan de HAS verbinden v.v.

Een pro-actieve relatie met de vele moderne en innovatieve bedrijven in de domeinen van leefomgeving, food en agri is en blijft daarmee een kritische succesfactor voor de HAS.

De ontwikkeling van de HAS en de sector van agri, food en leefomgeving maken de context waarin bestuur en toezicht opereren uitdagender:

 • De HAS staat als kwaliteitshogeschool, noblesse oblige, wat vraagt om enerzijds het verder ontwikkelen van dat kwaliteitsprofiel en anderzijds om meer professionaliteit in de organisatie om dat kwaliteitsprofiel ook te kunnen borgen in de uitvoering
 • De sector maakt een enorme transitie door de komende jaren / decennia gecombineerd met een sterke internationale profilering. Groene expertise is nodig om maatschappelijke thema’s buiten de sector van agro, food en leefomgeving (mede) op te lossen. Die dynamiek vraagt om duidelijke keuzes, maar ook om een leidende rol te spelen in die ontwikkeling

Een belangrijke functie van de Raad van Toezicht is dan ook, als afspiegeling van onze stakeholders, bij te dragen aan deze ontwikkeling.

De Raad doet dat door toezicht te houden op het College van Bestuur en het College met raad terzijde te staan. Daarnaast is de Raad werkgever van het College van Bestuur en oefent zij als toezichthouder en werkgever haar statutaire bevoegdheden uit.

De Raad van Toezicht bestaat uit minstens vijf en ten hoogste zeven leden.

 

Vacature en profiel

De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kent zeven leden. Medio 2019 ontstaat een vacature door het vertrek van één van de leden. Gezien de huidige samenstelling van de Raad is er geen specifieke gendervoorkeur bij de invulling van deze vacature.

 

Algemene kenmerken leden Raad van Toezicht HAS Hogeschool:

1.    Strategische bestuurlijk inzicht.

2.    Inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen.

3.    Financieel-economische kennis en inzicht.

4.    Kennis en inzicht met betrekking tot grootschalige en complexe organisaties.

5.    Kennis en inzicht met betrekking tot kennisintensieve / onderwijsorganisaties.

6.    Onafhankelijk en creatief denkend.

7.    Maatschappelijke invloed.

8.    Afkomstig uit de (omgeving van de) belangrijkste stakeholders.

9.    Werkzaam op een niveau als bestuurder, ondernemer of directeur.

 

Herkomst leden van de Raad van Toezicht: 

Gestreefd wordt naar invulling waarin een spreiding zichtbaar wordt naar de volgende ervaringsachtergrond:

•    de publieke sector met een verbinding naar de nationale politiek;

•    de private sector, de primaire productie;

•    de private sector, handel en dienstverlening;

•    de private sector, industrie;

•    private of publieke kennisintensieve en/of onderwijsorganisaties.

 

Vacature

Gezien de gewenste herkomst van de leden van de Raad van Toezicht, wil de Raad van Toezicht deze vacature invullen met een kandidaat die naast de algemene profielkenmerken, meer specifiek de volgende punten in zijn of haar bagage heeft:

 • Verbondenheid heeft met en bedrijfservaring in de breedte van het werkveld van de HAS: agro, food en leefomgeving en de daarbij horende goede oriëntatie op en verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Affiniteit heeft met en indien mogelijk ervaring in het hoger onderwijs;
 • Verbondenheid heeft met het werkgebied van de HAS (Zuid Nederland), met voorkeur voor verbinding met de Zuid-Westelijke Delta.

 

Informatie 

Nadere informatie over deze vacature kan worden verkregen via de heer Hans Huijbers, voorzitter van de Raad van Toezicht of de heer Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur. Er kan contact met hen worden opgenomen via mevrouw Wilma Gloudemans, via email w.gloudemans@has.nl.

Via de website van de HAS (www.has.nl) is nadere informatie over de hogeschool te vinden.

 

Belangstelling kenbaar maken en vervolgprocedure

Indien u uw belangstelling voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kenbaar wilt maken, wordt u verzocht een korte motivatie + CV vóór 15 augustus 2019 te sturen naar: www.has.nl/werkenbij. 

Een selectiecommissie vanuit de Raad zal binnengekomen reacties bespreken en op basis van die bespreking gesprekken plannen met potentiële kandidaten op woensdag 28 augustus (ochtend – begin middag).

 

HAS Hogeschool

kwaliteit-Hbo-2e-beste-middelgrote-hogeschool_NL - small.png

HAS Hogeschool is een tophogeschool en dynamisch expertisecentrum in de sector agro, food en leefomgeving met 2 vestigingen: in Den Bosch en Venlo. We richten ons niet alleen op het opleiden van jonge mensen en professionals die hun kennis en ervaring willen vergroten, maar ook op het samenwerken met voorlopers uit een sector die ertoe doet. Dit vormt de basis voor ons unieke HAS-concept waarin studenten en professionals samen continu werken aan innovatieve praktijkgerichte oplossingen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.

De instelling heeft 3700 voltijdstudenten aan verschillende opleidingen op het gebied van agro, food, en leefomgeving. Daarnaast volgen 640 cursisten via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS Hogeschool is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 500 medewerkers werkzaam.

 

Topopleidingen bij HAS Hogeschool

De opleidingen die meer dan 75 punten behalen, krijgen het kwaliteitszegel van topopleiding. Dit geldt bij HAS Hogeschool in Den Bosch dit jaar voor 2 van de 10 opleidingen, waarbij Toegepaste Biologie als beste uit de bus komt.

De vestiging in Venlo biedt 2 opleidingen aan die alle 3 boven de 75 punten scoren. Lees hier meer. 

 

Nederlandstalige bachelors

Bedrijfskunde en agri-foodbusiness, Dier- en veehouderij, Food Innovation, Geo Media & Design, Management van de Leefomgeving, Milieukunde, Toegepaste Biologie, Tuinbouw en akkerbouw en Voedingsmiddelentechnologie.

 

Engelstalige bachelors

Business Management in Agriculture & Food, International Food & Agribusiness en Horticulture & Business Management.

 

Disclaimer

 • Alleen sollicitaties die digitaal via onze website binnenkomen zullen in behandeling worden genomen.
 • De selectie vindt plaats nadat de sluitingsdatum is gepasseerd en dan voorzien we je zo spoedig mogelijk van een reactie op je sollicitatie.
 • Reacties die na de sluitingsdatum binnenkomen, nemen we niet in behandeling.
 • De sluitingsdatum kan verlengd of verkort worden tijdens ons selectieproces. Zonder tegenbericht nemen we je sollicitatie automatisch mee in de verlengde sollicitatieprocedure.
 • Kandidaten kunnen gezocht worden via internet, waaronder social media.
 • De vacaturetekst op de website van HAS Hogeschool is leidend. Aan vacatureteksten op andere vacaturesites kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

Wilt u gecertificeerd toezichthouder worden?

Bekijk welke Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders u in het najaar van 2019 kunt bijwonen!

 

masterclasses, bestuurders, toezichthouders, certificering, accreditatie

Naar alle bijeenkomsten