Vacature, lid Raad Toezicht, utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht zoekt lid van de raad van toezicht aandachtsgebied Landschap & Natuur 

 

 

 

LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT 

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht is een not for profit organisatie die met 30 professionals en meer dan 10.000 vrijwilligers werkt aan het behoud, het beheer en de verrijking van het provinciale (agrarisch) landschap & natuur en cultureel erfgoed.
De organisatie verwerft haar inkomsten door opdrachten vanuit de Provincie Utrecht (70%) en voor 30% door externe opdrachtgevers en fondsen. Het is de ambitie van Landschap Erfgoed Utrecht het aandeel externe opdrachten te laten groeien. 

 

RAAD VAN TOEZICHT LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT 

De Raad van Toezicht van Landschap Erfgoed Utrecht waakt over het integrale belang van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De werkzaamheden in de Raad van Toezicht zijn verdeeld over verschillende aandachtsvelden: Cultureel Erfgoed, Financiën & P&O, Landschap & Natuur, Marketing & Communicatie, Algemeen Beleid (VZ). Het werkveld speelt zich af op het gebied van erfgoed- en landschapsbeheer. 

De Raad van Toezicht zet kennis en ervaring in om Landschap Erfgoed Utrecht strategisch te versterken en toezicht te houden op de werkzaamheden van de organisatie en de directeur- bestuurder en deze te adviseren. De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zijn de directeur- bestuurder op andere momenten bij staan door het openen van netwerken, het leggen van contacten, het sparren over ontwikkelingen en het strategisch meedenken over de koers van de organisatie. 

De RvT werkt volgens de 9 principes van de Governance Code Cultuur en evalueert jaarlijks het eigen functioneren. 

 

PROFIELSCHETS LID LANDSCHAP & NATUUR

Algemeen 

 • Affiniteit en verbinding met – en visie op het werkveld van landschap Erfgoed Utrecht, de
  doelstellingen van de organisatie, de waarden en de ambities. 
 • Goed inzicht en overzicht in de provinciale- en gemeentelijke omgevingen waarmee Landschap Erfgoed Utrecht te maken heeft. 
 • Uitgebreid relevant netwerk dat kan worden ingebracht ten behoeve van de werkzaamheden
  van de organisatie. 
 • Gewend te acteren op bestuurlijk niveau/ervaring als toezichthouder is een pré. 
 • Onafhankelijke en positief-kritische opstelling. 
 • Integer en inspirerend. 
 • Verbindend en gericht op versterken relaties met stakeholders. 
 • Heeft plezier in het toezicht houden. 
 • Teamspeler met reflectief vermogen.

 

Specifiek 

 • Heeft inhoudelijke kennis van het werkveld agrarisch landschap en Natuurbeheer en heeft daarbinnen een relevant netwerk. 
 • Heeft zicht op actuele en toekomstige ontwikkelingen in dit veld en weet Landschap Erfgoed Utrecht daar proactief in bij te staan. 
 • Kan inhoudelijk helpen met het ontwikkelen van relevante nieuwe producten en diensten, die bijdragen aan de derde geldstroom- ambities van Landschap Erfgoed Utrecht. 

Het betreft een onbezoldigde functie met een onkostenvergoeding van € 250,- per jaar.

Reacties op deze vacature ontvangen we graag vóór 1 juni op i.brautigam@landschaperfgoedutrecht.nl ter attentie van de Raad van Toezicht van Landschap Erfgoed Utrecht, onder vermelding van ‘lid RvT L&N’.

 

Meer informatie over Stichting Landschap Erfgoed Utrecht via de website.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.