Ben jij de in ouderenzorg geïnteresseerde toezichthouder bij wie openheid, proactiviteit, samenwerking en reflectie hoog in het vaandel staan? Pleyade ontmoet  jou graag.

 

Pleyade zoekt toezichthouders nieuwe stijl

 

 

Dit is jouw rol

Pleyade zoekt vanwege het rooster van aftreden nieuwe leden voor de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht staan de raad van bestuur met raad en daad bij. Zij bespreken thema’s als missie en visie, op waarden gestuurd (meerjaren)beleid, afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de planning- en controlcyclus en de innovatie van het zorgaanbod.

Onze raad van toezicht werkt open en transparant. Wij zoeken toezichthouders die zich thuis voelen in deze cultuur van ‘toezichthouden nieuwe stijl.’ Toezichthouders bij Pleyade spelen een proactieve rol en richten zich op samenwerking en reflectie. Naast de reguliere vergaderingen zijn de leden aanwezig bij verschillende bijeenkomsten om een zo compleet beeld te vormen van de organisatie. De leden kijken kritisch naar de raad van bestuur, maar ook naar zichzelf.

Dit ben jij

Jij zet je met hart en ziel in voor de zorg. Je kunt op inspirerende en transparante wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Pleyade. Jij weet daarbij de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en gepaste afstand.

Pleyade bevindt zich momenteel in transitie naar een waardengedreven organisatie. Wij vinden het van groot belang dat je hier minimaal affiniteit en bij voorkeur ervaring mee hebt.

Dit bieden wij

De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering op basis van de normen zoals vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Jaarlijks wordt de honorering van de raad van toezicht vastgesteld.

Over Pleyade

Pleyade biedt liefdevolle zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor bewoners en cliënten. Wij koesteren het contact.

Ouderen willen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven voeren. Wij ondersteunen hierbij: zij kunnen vertrouwen op onze deskundigheid en wij respecteren de manier waarop zij leven. De zorg die we bieden, stemmen we af op ieders persoonlijkheid en leefstijl.

Pleyade staat midden in de samenleving en werkt laagdrempelig vanuit locaties midden in de wijk. We bieden alle vormen van zorg en ondersteuning. Wanneer het niet meer lukt om thuis te blijven, bieden we ouderen een nieuw thuis aan in één van onze locaties. Een veilige en fijne omgeving met 24 uur per dag zorg en begeleiding. 

Meer informatie

We ontvangen graag voor 8 augustus jouw reactie via de sollicitatieknop. De gesprekken vinden plaats op 15 en 16 augustus (alternatieve data in overleg mogelijk). Een referentie-onderzoek zal deel uitmaken van de procedure. Daarnaast vraagt Pleyade een actuele VOG van de te benoemen kandidaten.  Een afvaardiging van de centrale cliëntenraad en van de ondernemingsraad neemt deel aan de selectieprocedure.

Voor meer informatie  kun je contact opnemen met Arnoud Leenaarts, voorzitter raad van toezicht: 06-2220 5874. Of met Floor de Vroome, raad van bestuur, via het bestuurssecretariaat: 026 – 751 6303.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wilt u gecertificeerd toezichthouder worden?

Bekijk welke Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders u in het najaar van 2019 kunt bijwonen!

 

masterclasses, bestuurders, toezichthouders, certificering, accreditatie

Ik ben benieuwd en ga naar de agenda!