Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht, met specifieke aandacht voor vernieuwing in de zorg.

 

 

De Wulverhorst

Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst is een kleinschalig verpleeghuis (70 appartementen, 92 aanleunwoningen) voor intra- en extramurale zorg in Oudewater. In 2016 werd een nieuw gebouw opgeleverd, in 2017 werd een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld. De Wulverhorst is gefundeerd op een solide organisatorische en financiële basis, waarin plaats in voor innovatie en inspiratie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.wulverhorst.nl.

 

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat toezicht houdt op, en werkgever is van de directeur-bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. Hij fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. Het is de kunst van een goede Raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn o.a.:

 • het woon- en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • de cyclus van planning en control van de begroting;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De Raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. De leden zijn complementair en
benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren een collectieve bijdrage. 

Het profiel

Bij De Wulverhorst horen toezichthouders die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren. Voor dit profiel zoeken wij kandidaten die:

 • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de zorg stellen aan een organisatie als De Wulverhorst;
 • visie op en Aantoonbare expertise en ervaring hebben met betrekking tot vernieuwing in de zorg op strategisch en bestuurlijk niveau, hieronder vallen aspecten als automatisering, concepten en structuren;
 • beschikken over relevante en actuele kennis met betrekking tot zorginhoudelijke ontwikkelingen in de verpleegzorg en affiniteit hebben met zorgprocessen;
 • bestuurlijke ervaring hebben in de zorg;
 • de resultaten en de ontwikkelingen van zorg- en dienstverlening kritisch volgen;
 • beschikken over de algemene competenties van toezichthouders;
 • verbinding en affiniteit hebben met kwaliteit en vernieuwing;
 • zich betrokken voelen bij het maatschappelijk domein in het algemeen en de verpleegzorg in het bijzonder;
 • affiniteit hebben met de regio en daarin als toezichthouder een actieve rol willen spelen;
 • het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat zijn om op inspirerende en kritische wijze inhoud te geven aan de functie;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben.

Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

 

Aanbod en sollicitatieprocedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is gebaseerd op 30% van de WNT norm en bedraagt ongeveer € 3.000,- per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 19 juni 2019. De intakegesprekken vinden plaats op 27 juni  2019 vanaf 12.00 uur in De Wulverhorst te Oudewater.

Neem voor meer vragen contact op met Marius Rutges, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel: 06-51335173 of Joyce Jacobs, Bestuurder.

Heeft u belangstelling voor deze vacature, mail dan uiterlijk 19 juni 2019 uw reactie naar het secretariaat Raad van Bestuur: secretariaat@wulverhorst.nl.

Word deelnemer van het Bestuurdersnetwerk! Sluit ook aan en schrijf u nu gratis in voor de Nieuwsbrief!

nieuwsbrief bestuurderscentrum bestuurders verenigingen stichtingenWilt u ook deelnemer worden van het Bestuurdersnetwerk? Schrijf u dan -gratis- in voor de  maandelijkse nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.

U ontvangt tevens persoonlijke uitnodigingen voor de bijeenkomsten en geaccrediteerde Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders.

U kunt bovendien kiezen voor een uitbreiding met de Vacature-Alert. U ontvangt dan wekelijke een overzicht van alle nieuwe vacatures van bestuurs- en toezichthoudende functies op Bestuurderscentrum èn BoardroomMatch, de vacaturesite voor professionele bestuurders.

Ik meld mij aan!