Wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van een lid van onze Raad van Toezicht, zijn wij per 1 januari 2020 op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp met profiel financiën.

Wij zijn op zoek naar een lid dat samen met de andere leden van de RvT het algemeen toezicht op het bestuur van de organisatie vervult. Hij/zij vervult een klankbordfunctie voor algemene en financieel-organisatorische vraagstukken. Het nieuwe lid complementeert de RvT door het  inzetten van zijn/ haar financiële expertise en neemt de voorzittersrol van de Auditcommissie op zich.

 

Over Trias Jeugdhulp

Trias biedt met ruim 300 medewerkers én 500 pleegouders professionele ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. Wij richten ons op meervoudige orthopedagogische problematiek bij kinderen/jongeren (verder jongeren) van 0 – 18/21 jaar en hun netwerk in de regio IJsselland, Twente en Midden-IJssel/Oost Veluwe. De hulpverlening  vormt een keten van jeugdhulp aan jongeren en hun netwerk, die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling en opvoeding. Dit doet wij binnen het eigen zorgaanbod en door samenwerking met collega instellingen. 

Jeugdhulp wordt thuis, online en op locatie geboden. Dit kan zijn bij een locatie van Trias, maar bijvoorbeeld ook op de sportclub of op school. Afhankelijk van en passend bij de levensfase en levenswijze van de cliënt. 

Wij zien voor onszelf twee kerntaken:

•Het leveren van passende behandeling en begeleiding aan de jongere en/ of systeem;

•Het helpen versterken van de jeugdzorg en hulpverleningsketen, door het delen van  expertise en kennis.

De jeugdhulp is na de transitie van de jeugdzorg in 2015 nog volop in transformatie. Dat zorgt voor uitdagende vraagstukken voor Trias en haar Raad van Toezicht. 

 

Besturingsmodel

Trias heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 6 leden en zal begin 2020 uit 5 leden bestaan. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de bestuurder en staat de bestuurder waar nodig terzijde met advies en reflectie.

Trias hanteert de Governance Code Zorg 2017. Deze vormt tevens de leidraad voor het handelen en functioneren van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal 6 keer per jaar, in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast vindt er minimaal jaarlijks een locatiebezoek en een overleg plaats met de jongerenraad, cliëntenraad, pleegouderraad en de ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht kent een drietal commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie. Deze commissies vergaderen gemiddeld 4-6 keer per jaar. 

 

Profiel

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht verwacht kwaliteiten en eigenschappen van de afzonderlijke leden, die er samen toe leiden dat de Raad zodanig is samengesteld dat:

•Er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder aanwezig is;

•Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;

•Er regionale binding is;

•Er diversiteit is;

•De leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk, kritisch en zelfreflecterend opereren;

•Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

 

Vacature lid Raad van Toezicht Trias Jeugdhulp met profiel financiën
Als gevolg van het vertrek van het lid met financiële expertise komt deze positie per 1 januari 2020 vacant. Dit betekent dat de Raad van Toezicht op zoek is naar een kandidaat met ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring met de financiële portefeuille, bij voorkeur in het sociaal domein. Hij/ zij heeft kennis van de financiering en bekostiging in de jeugdhulp, van bedrijfsvoering en bij voorkeur ook ICT.

Voor de overige competenties verwijzen wij naar het algemeen profiel van leden van de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp.  Zie hiervoor het reglement van de RvT en bijbehorende bijlagen.

 

Honorering

Het honorarium is gebaseerd op de normen zoals opgesteld door de NVTZ.

 

Reageren

U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 26 juli 2019  sturen aan Sanne de Jager (bestuurssecretaris)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons beoogd voorzitter, de heer drs. W.E. Wallinga op woensdagen t/m 24 juli van 19.00 – 22.00 uur of op vrijdagen t/m 26 juli van 14.00 uur – 17.00 uur op 06 10 94 20 50.

Daarnaast kunt u contact opnemen met mevrouw L.M.J. Rouwhorst MPM, bestuurder, op maandag 15 en 22 juli van 9.00 – 12.00 uur en donderdag 25 juli van 9.00 – 12.00 uur via 038 456 46 01.

Procedure

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 september 2019.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Word deelnemer van het Bestuurdersnetwerk! Sluit ook aan en schrijf u nu gratis in voor de Nieuwsbrief!

nieuwsbrief bestuurderscentrum bestuurders verenigingen stichtingenWilt u ook deelnemer worden van het Bestuurdersnetwerk? Schrijf u dan -gratis- in voor de  maandelijkse nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.

U ontvangt tevens persoonlijke uitnodigingen voor de bijeenkomsten en geaccrediteerde Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders.

U kunt bovendien kiezen voor een uitbreiding met de Vacature-Alert. U ontvangt dan wekelijke een overzicht van alle nieuwe vacatures van bestuurs- en toezichthoudende functies op Bestuurderscentrum èn BoardroomMatch, de vacaturesite voor professionele bestuurders.

Ik meld mij aan!