Nederlands Paramedisch Instituut NPi vacature lid raad toezicht rotDe Stichting Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) te Amersfoort zoekt met ingang van het najaar van 2019 een inspirerend lid voor de Raad van Toezicht met als aandachtspunt financiën en bedrijfsvoering.

Het NPi ( www.npi.nl ) is de grootste (non-profit) aanbieder van post-bachelor onderwijs voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten in Nederland. Daarnaast biedt het NPi diverse diensten aan op gebied van wetenschappelijke informatievoorziening, zoals de NPi-service en het wekelijks nieuws. Bij het NPi zijn 21 medewerkers werkzaam, 15,1 FTE. De medewerkers tevredenheid is hoog 8+ en het ziekteverzuim is laag. Daarnaast werkt het NPi met een flexibele schil van circa 520 externe deskundigen en docenten. 

De Raad van Toezicht van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) geeft ten eerste invulling aan de drie governance rollen: toezicht, advies en werkgeverschap. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook een rol als klankbord; zij reflecteert en is een ‘kritische vriend’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Raad van Toezicht NPi profiel (zie bijlage)

Profiel

Voor deze vacature zijn we in aanvulling op de algemene eisen als opgenomen in bovengenoemd profiel op zoek naar iemand die: 

  • affiniteit, kennis of ervaring heeft met de (paramedische) zorg en/of met ondernemerschap in zorg; 
  • beschikt over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement, bij voorkeur vanuit een eindverantwoordelijke (CFO) functie in een (maatschappelijke) onderneming;
  • vanuit een allround financieel-economisch perspectief adequaat zicht heeft op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording en verslaglegging;
  • kennis en inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit;
  • inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen;
  • in staat is om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken;

De Raad van Toezicht komt circa 3x per jaar bijeen en bestaat uit 3-4 personen. Honorering vindt plaats op basis van vacatievergoedingen.

Reageren?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs Tinus Jongert, directeur tinus.jongert@npi.nl, 06 44708 911 of mr Doreth van den Heuvel, voorzitter raad van Toezicht NPi, dorethvandenheuvel@hotmail.com, 06 137 45208  

Uw motivatiebrief met CV ontvangen we graag uiterlijk 21 juni 2019 per e-mail, ter attentie van Tinus Jongert of Doreth van den Heuvel. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

 

Bijlage. Vacaturetekst Lid RvT

Profiel RvT20052019