VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is, vanwege het verstrijken van de termijn van een van de leden van de Raad van Toezicht, op zoek naar een nieuw lid. Het betreft een onbezoldigde functie waarbij sprake is van een vrijwilligersvergoeding of het declareren van daadwerkelijk gemaakte kosten. Voldoe je aan het functieprofiel en zou je graag toetreden tot de Raad van Toezicht, dan zien we graag een motivatiebrief en CV tegemoet. Je kunt deze sturen naar vacature-zuid@vluchtelingenwerk.nl.

 

Profiel lid Raad van Toezicht

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is één van de vijf regio’s van VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie is ontstaan uit een tweetal fusies in 2016 en 2017. Het werkgebied is Noord-Brabant, Bommelerwaard en Limburg.

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is een vrijwilligersorganisatie met bijna 3.000 vrijwilligers en een ondersteuning door ca 225 betaalde professionals. De stichting is lid van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland. Zij conformeert zich aan de daar uitgestippelde beleidslijnen (inhoudelijk, gedragscode, registratie en verantwoording, financiële controle). Zij oefent daar invloed op uit via het lidmaatschap van de landelijke vereniging. Gehandeld wordt conform afspraken met subsidiënten. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland heeft een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk en geeft leiding aan de dagelijkse werkzaamheden.

Algemeen

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt een combinatie van de volgende vereisten:

 • Heeft affiniteit met de doelgroep en de doelstellingen van VluchtelingenWerk
 • Kan waar nodig distantie houden, kent de verschillen tussen toezicht houden op afstand en de bestuurlijke uitvoering
 • HBO of academisch werk- en denkniveau
 • Heeft kennis van het maatschappelijk werkveld
 • Heeft visie, kan integrale belangenafwegingen maken
 • Is gecommitteerd en voldoende beschikbaar
 • Is positief kritisch ingesteld, kan de directeur-bestuurder uitdagen en als sparring partner en klankbord optreden
 • Is een teamspeler en bruggenbouwer

Op dit moment is er een vacature met onderstaand profiel.

Beleidsmatig/risicomanagement profiel

 • Kennis van, en verbinding kunnen leggen tussen de verschillende beleidsterreinen die relevant zijn voor VluchtelingenWerk
 • Integrale visie en een brede scope op de samenleving
 • Risico’s en kansen zien
 • Ervaring als toezichthouder
 • Bij voorkeur iemand met vluchtelingen-achtergrond
 • Bij gelijke geschiktheid gaat, gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht, de voorkeur uit naar een vrouw

Wilt u ook gecertificeerd toezichthouder worden? Bekijk welke Masterclasses voor Bestuurders en Toezichthouders u in het najaar van 2019 kunt bewonen!

 

masterclasses, bestuurders, toezichthouders, certificering, accreditatie

Ik ben benieuwd en ga naar de agenda! >