Secretaris voor de Gebouwde Omgeving (0,8 fte)

 

Instituut voor de Gebouwde Omgeving

Aan de rand van het centrum van Rotterdam, gehuisvest aan de Coolhaven, verzorgt het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) de bacheloropleidingen Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening & Planologie, Vastgoed & Makelaardij, Civiele Techniek, Facility Management en Logistics Management. Het instituut verbindt zich met zijn opleidingen aan de problematiek rond de duurzame ontwikkeling van grootstedelijke deltagebieden. We streven naar een integrale benadering rond waterbeheer, logistiek, infrastructuur en de (herbestemming van) bouw in een leefbare en duurzame omgeving. Voor ons instituut zoeken we een secretaris.

 

Functie

Om de bestuurskracht van ons instituut te vergroten zijn we op zoek naar een secretaris. Als bestuurssecretaris is je primaire verantwoordelijkheid de inhoudelijk-logistieke coördinatie van de belangrijkste bestuurlijke overleggen van ons instituut. Je vormt de rechterhand van de instituutsdirecteur waaraan je verantwoording aflegt. Je gaat in op kwaliteitsafspraken, begroting en meerjarenplannen en het is belangrijk dat deze goed worden vastgelegd en uitgevoerd. De secretaris ondersteunt directie en management bij de uitvoering van de werkzaamheden en is de ‘linking-pin’ tussen de directie, het CvB, andere organisatieonderdelen van de HR, de teams binnen IGO en het werkveld van de gebouwde omgeving. In deze positie draag je er aan bij dat de processen van overleg en besluitvorming en van planning en control goed georganiseerd zijn en bestuurd worden en dat hier duidelijk over gecommuniceerd wordt.

Taken

 • stuurt op een goed georganiseerd proces van overleg en besluitvorming, van planning en control en communicatie daarover, zodat de strategie en het beleid van IGO, binnen de strategische agenda en kaders van Hogeschool Rotterdam, ingevuld kunnen worden;
 • voert de regie in besluitvormingsprocessen bij de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en monitoring van IGO-breed beleid. Legt verantwoording af aan de voorzitter van het directieteam en werkt nauw samen met alle leden van het directieteam;
 • bereidt vergaderingen van directieteam en managementteam voor, woont deze bij en bewaakt/bevordert de uitvoering van taken en opvolging van acties/afspraken;
 • bereidt namens en met de directie het CvB-overleg voor en zorgt voor (opvolging van) stukken t.b.v. besluitvorming door het CvB (en centrale medezeggenschap);
 • ondersteunt en adviseert de directie in bestuurlijk complexe en strategische en/of externe overlegsituaties;
 • bereidt de vergaderingen met de Adviesraad (werkveld commissie) voor, woont deze bij en bewaakt/bevordert de uitvoering van taken en opvolging van acties/afspraken;
 • initieert en coördineert de directiecontacten met het werkveld;
 • draagt zorg voor de juridische validatie van beleidsvoorstellen. Is eerste aanspreekpunt voor de juridische ondersteuning vanuit de centrale diensten;
 • signaleert nieuwe ontwikkelingen en beleid;
 • monitort en bewaakt kwaliteitsafspraken (rapportages ankerpunten, analyses);
 • verzamelt, ordent, bewerkt en interpreteert uiteenlopende (financiële en personele) gegevens en stelt aan de hand daarvan notities op in de vorm van managementinformatie.

 

Profiel

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau;
 • Je bent vertrouwd met bestuurlijke (besluitvormings)processen, met het vormgeven van veranderingsstrategieën en het omgaan met belangentegenstelingen;
 • Je hebt ervaring met het voeren van regie op bedrijfsvoering (processen);
 • Je excelleert in procesmatig denken en structureren;
 • Je bent zelfstandig, accuraat en pro-actief.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van 1 jaar (D3 Cao- hbo), met uitzicht op onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal €4.326,54 en maximaal €5.564,23 (schaal 12) bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten o.a. uitstekende scholingsmogelijkheden, een goede vakantieregeling en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor nadere inhoudelijke informatie over deze vacature en de selectieprocedure kan je contact opnemen met Robert van Ingen, directeur IGO, via e-mailadres: k.w.j.van.ingen@hr.nl.

Sluitingsdatum: 18 augustus 2019

Solliciteren kan alleen via deze sollicitatiebutton.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Is dit niet de functie van bestuurssecretaris waarnaar u op zoek bent?

Bekijk dan hier de andere openstaande functies voor een Bestuurssecretaris.

 

ANDERE VACATURES