Ben jij onze nieuwe commissaris?

 

Wij zoeken twee leden voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van Rabobank Rijk van Nijmegen bestaat uit vijf leden. Er ontstaat een vacature door het vertrek van een regulier aftredend lid. Daarnaast wordt een eerdere vacature opnieuw opengesteld.

Naast de algemene vereisten is de RvC vanwege de gewenste complementaire samenstelling specifiek op zoek naar kandidaten met (bestuurlijke) ervaring met beleid- en besluitvormingsprocessen in een grote organisatie, kennis van Governance vraagstukken, ondernemerschap met zicht op (technologische) ontwikkelingen in de maatschappij en kennis en ervaring op het gebied van organisatieveranderingsprocessen.

Een visie op en ervaring/affiniteit met de regionale markt, de community, de coöperatie en hoe Rabobank daarin een rol van betekenis kan spelen, zijn een sterke pré. Eén van de kandidaten komt bij voorkeur uit de wetenschappelijke wereld/universitaire wereld. Ervaring in een toezichthoudende rol voor ten minste 1 van de 2 vacatures strekt tot aanbeveling.

Voelt u zich betrokken bij het Rijk van Nijmegen? Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de bank en onderschrijft u onze coöperatieve cultuur? Bekijk dan de profielschets.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Anneke Slofstra, adviseur stafafdeling van de bank via directie.rvn@rabobank.nl.

Heeft u interesse? Stuur dan voor 3 augustus 2020 uw CV en motivatie naar directie.rvn@rabobank.nl.

Stuur direct een mail

Nijmegen, 19-6-2020