We zijn op zoek naar kandidaten die met ingang van 1 september 2019 tot de Raad van Toezicht willen toetreden.

Wie zijn wij?

KopGroep Bibliotheken is een innovatieve, maatschappelijk betrokken bibliotheekorganisatie. Met meer dan 600.000 bezoekers en ruim 37.000 leden is KopGroep Bibliotheken de grootste culturele instelling in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied omvat de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel. De Helderse vestiging School 7 werd in 2017 verkozen tot de beste bibliotheek van Nederland, en werd in 2018 uitgeroepen tot Public Library of the Year. Naast bibliotheekprofessionals met passie voor het vak (30 fte) telt de organisatie ruim 300 actieve vrijwilligers. Zie voor meer informatie over KopGroep Bibliotheken onze website.

Wie zoeken we?

In het komende jaar zullen twee leden van de Raad van Toezicht, de voorzitter en het lid met de portefeuille financiën, hun lidmaatschap beëindigen. Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten die met ingang van 1 september 2019 tot de Raad kunnen toetreden. We zoeken generalisten die samen met de andere leden een multidisciplinair team vormen. De leden van de Raad van Toezicht hebben naast een toezichthoudende taak ook een adviserende rol als sparringpartners voor de directeur/bestuurder. Ten opzichte van de directeur/bestuurder vervult de Raad tevens de rol van werkgever.

Profiel 

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over:

* bestuurlijke ervaring, liefst ook in toezichthoudende functies

* een strategisch denkniveau en goede analytische vaardigheden

* kennis en ervaring van bedrijfsvoeringsprocessen

* kennis van en ervaring met relevante digitale ontwikkelingen

* een ruim maatschappelijk netwerk in de regio

* affiniteit met de maatschappelijke en culturele functie van bibliotheken

* affiniteit met en kennis van de Code Cultural Governance

 

De kandidaat voor het voorzitterschap dient verder te beschikken over een stevige persoonlijkheid met samenbindende kwaliteiten, en over ruime leidinggevende ervaring in vergelijkbare organisaties. Van de kandidaten voor het lid met de portefeuille financiën wordt (naast bovenstaande vereisten) een brede ervaring met, en kennis van, financiële processen en besluitvorming in grotere organisaties vereist.

Functieomvang 

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijfmaal per jaar. Daar staat een passende vergoeding tegenover.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Martin van der Jagt, voorzitter Raad van Toezicht (tel: 0625230840) of mevrouw Jacinta Krimp, directeur/bestuurder (tel: 0683217060).

Sollicitatie

Uw reactie voorzien van een curriculum vitae zien we graag voor 23 juni 2019 tegemoet. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op woensdag 10 juli en vrijdag 12 juli.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan KopGroep Bibliotheken
t.a.v. mevrouw D. van Ham, secretaresse
d.vanham@kopgroepbibliotheken.nl