FiDiB, financieel dienstverlening

FiDiB zoekt per direct daadkrachtige en gedreven bestuurslid/vice-voorzitter, die onderdeel uitmaakt van het complete bestuur om vanuit eigen kracht professioneel events en activiteiten te organiseren. Hierbij ligt het accent op kwalitatieve goede producties. 

 

Wie zoeken wij:

Kandidaat:

  • integer
  • onafhankelijk in visie en mening
  • gedreven en gemotiveerd binnen het gesteld takenpakket
  • tactische doener, die eigen jaarprogramma weet samen te stellen met (kennis)partners
  • Woonachtig in Brabant
  • pragmatische achtergrond heeft in het communiceren met verschillende partners en leden
  • resultaatgericht

 

Arbeidsvoorwaarden:
een uitdagende functie waarbij veel eigen inbreng mogelijk is. Een informeel bestuur met snelle en korte lijnen, waarbij ieder bestuurslid eigen verantwoordelijkheden heeft met autorisaties. Na de inwerkperiode is de inschatting dat de tijdsinvestering ongeveer 3 a 4 uur per week zal zijn. Vanaf juni t/m augustus liggen de activiteiten stil. Onkosten worden vergoed.

 

Belangstelling?
Voor informatie over de functie kunt u zich wenden tot de heer Gérard Teurlings (voorzitter). Sollicitaties kunt u tot en met 31 augustus 2019 versturen naar: voorzitter@fidib.nl

Solliciteren:

Naam: FiDiB
Contactpersoon: der. GJM Teurlings
Mobiel 06 48 704 111
e mail: voorzitter@fidib.nl 

reageren voor: 31 08 2019

 

Over de Vereniging

Vereniging van Financiële Dienstverleners Brabant
Vestigingsplaats: ‘-Hertogenbosch
Vergaderlocatie: Vught c.q. nader af te stemmen en op lokatie

Vereniging van Financiële Dienstverleners Brabant is een samensmelting van de Tilburgse Assurantie Club (TAC), de Meierijsche Assurantie Studieclub (MAS) en de Oost Brabantse Assurantie Studieclub (OBAS) en heeft als doel het opbouwen van een netwerk ten behoeve van financiële dienstverleners alsook de bevordering van de expertise in deze bedrijfstak.

Vereniging van Financiële Dienstverleners Brabant streeft naar bevordering van de vriendschappelijke verhouding tussen haar leden, door o.a. het organiseren van cursussen, het (doen) houden van lezingen, workshops en excursies alsmede alle andere middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.

Aantal leden: 218 vakbroeders in het financiële adviesvak

Aantal bestuurders: 3

Overig: http://www.fidib.nl/#over-ons

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.